سخـن امـروز

هفته وحدت

گرامی باد
 
 
 
تـازه ترین خبـرها
یکشنبه 29 اسفند 1400
فعالیتهای عمرانی و خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
 
پنجشنبه 29 مهر 1400
برگزاری محفل انس باقرآن
 
دوشنبه 26 مهر 1400
برگزاری جلسه با فرماندار کامیاران
 
یکشنبه 25 مهر 1400
برگزاری جلسه شورای فرهنگی و آموزشی
 
پنجشنبه 8 مهر 1400
برگزاری جلسه و مراسم تودیع و معارفه
 
نظرسنجی
میزان رضایت مندی شما از عملکرد کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان چگونه است؟ 

اوقـات شـرعـیآب و هـوا


 
نمازسامانه ارتباطات مردمیپایگاه بسیج انصارالرسولآقای حسین روحانی نژاد
 
پیـونـدهـای سریـع
مقام معظم رهبریریاست جمهوری اسلامی ایرانسامانه ارتباط مردمی بنیاد مسکنستاد اقامه نماز کشورلینک مسابقه عکس سیلابسایت دولتبنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایرانکتابخانه بنیاد مسکناستانداری کردستانسامدپورتال استان کردستاندبیرخانه شورای زکات استان کردستان
 
شنبه 13 شهریور 1400
طلاعیه آزمون امریه
 
دوشنبه 1 شهریور 1400
آگهی تمدید مهلت امریه