امور حقوقی و املاک

 
 
 
پژمان احمد نسب 
 
پست سازمانی : کارشناس اداره حقوقی و املاک
 
مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی