دفتر مدیرکل

 
 
سید امیر قمری
 
  • رییس دفتر مدیر کل
  • متولد: 1349
  • تحصیلات: مهندس معماری