• سامان سجادی
  • سمت  - سرپرست بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره
 • تولد 1362

 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد عمران
 • سابقه خدمت 
  • 1385/12/01
 
 
فعالیت‌های بنیاد مسکن دیواندره

بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

تعداد تسهیلات مقاوم سازی اعطایی از ابتدا  لغایت 1390/08/20 به شرح ذیل:

 • تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات: 3670 نفر
 • تعداد متقاضیان عقد قرارداد نموده با بانک: 3370 نفر  
 • تعداد واحدهای احداث شده مسکونی: 2950 واحد


طرح هادی روستایی

مطالعه و اجرای طرح هادی از ابتدا تاکنون

تعداد مطالعه طرح هادی: 117 طرح

طرح هادی مصوب: 43 طرح

به اتمام رسیده: 21 طرح

در دست اقدام ( استانی ): 11 طرح

رهبری: در دست اقدام شامل 9 طرح و به اتمام رسیده 1 طرح

 
 
سند دار کردن اماکن روستایی

سال شروع 78 (تبصره 71)

تعداد روستاهای دارای نقشه ماده 133: 76 روستا

تعداد اسناد صادره از ابتدا شروع عملیات تا حال: 7100 جلد

 
 

احداث مسکن در قالب طرح مسکن مهر

صورتجلسه کمیته دو نفره

متقاضیان انفرادی: 964 نفر (واحد)

تعاونی: 842 نفر (واحد)

 

افراد معرفی شده جهت عقد قرارداد

متقاضیان انفرادی: 964 نفر (واحد)

تعاونی: 842 نفر (واحد)

 

افراد عقد قرار داده شده

متقاضیان انفرادی: 910 نفر (واحد)

تعاونی: 642 نفر (واحد)

 

واحدهایی که شروع بکار شده است (فونداسیون)

متقاضیان انفرادی: 848 (واحد)

تعاونی: 605 (واحد)

 

تعداد واحدهایی که پایانکار دریافت نمودهاند 

متقاضیان انفرادی: 549 (واحد)

 

صدور پروانه ساختمانی و خدمات فنی

تعداد پروانه کارشناسی شده: 4000 واحد

 

واگذاری زمین روستایی

واگذاری تعداد قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط از ابتدا تاکنون