بدنه اخبار

روز روستا

 

گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان به مناسبت گرامی داشت روز ملی روستا و عشایر، مهندس قادری مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این استان ، از خدمات ارائه شده به افراد معلول تحت پوشش بهزیستی گزارشی ارائه داد .

قادری گفت : تفاهم نامه ای فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی ، انجمن خیرین مسکن ساز ، بنیاد مستضعفان و راه و شهرسازی در جهت ساخت مسکن برای افراد معلول تحت پوشش بهزیستی منعقد شده است.

وی افزود : تاکنون 33 واحد مسکن در شهرها ی استان کردستان برای افراد معلول تحت پوشش بهزیستی احداث شده است و در روستاها نیز 207 واحد شروع شده که تعداد 148 واحد آن  پایانکار را اخذ نموده و مابقی در مرحله تکمیل واحد می باشند.

مهندس قادری در حوزه ساخت مسکن برای ایتام نیز اظهار داشت : در حال حاضر 7 واحد مسکن روستایی را در جهت تامین مسکن برای ایتام شروع نموده و در حال ساخت می باشند .