بدنه اخبار

مسابقه

ماراتن ایده پردازی در حوزه پدافند غیر عامل

این مسابقه با رویکرد نوآورانه و با هدف بهره گیری از خلاقیت همکاران، مشاورین و پیمانکاران، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و صاحبنظران در حوزه پدافند غیرعامل، با تاکید بر محورهای :

-     ایده ها و راهکارهای فناورانه در حوزه پدافند سایبری

-     ایده ها و راهکارهای بهبود در حوزه زیرساختی، کالبدی و عمرانی

-     ایده ها و راهکارهای پدافند غیرعال در عرصه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

-     ایده ها و راهکارهای بهبود در حوزه بهداشت و سلامت همکاران و محیط

 انجام می گیرد.

مهلت ارسال طرح ها و ایده ها از تاریخ 99/08/5 تا پایان آذرماه 1399 به آدرس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، کارگروه پدافند غیر عامل می باشد.

طرح های ارسالی از منظر خلاقیت، امکانپذیر بودن، هزینه، سودآور بودن و کیفیت کلی بررسی و به ایده ها و طرح های برتر جوایزی تعلق خواهد گرفت.