بدنه اخبار

جلسه و بازدید

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و به منظور آمادگی جهت رزمایش حفاظت از اماکن دولتی ، با حضور مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و سایر اعضا ، جلسه شورای پایگاه بسیج انصار الرسول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در روز یک شنبه مورخ 99/8/11  در محل دفتر مدیر کل برگزار گردید.

این جلسه به منظور ایجاد هماهنگی برای آمادگی جهت رزمایش حفاظت از اماکن دولتی انجام گرفت.

ابتدا مهندس قادری درباره اهمیت و لزوم هماهنگی آمادگی جهت  انجام رزمایش فوق  سخنانی بیان نمود.

وی گفت : کار و فعالیت در این اداره باید بسیجی وار و برای رضای حق تعالی باشد.

در ادامه مهندس قادری با بیان سخنانی وظایف هریک از کارکنان در رزمایش را برای آنان تشریح نمود و همه کارکنان آماده این مهم شدند.

سپس رمضان زاده مسئول بسیج ادارات استان کردستان به همراه جمعی از فرماندهان سپاه استان از فضای اداره دیدار و بازدید کرده و از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیر عامل ، تقدیر و تشکر نمودند.