بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

با حضور دکتر نصراللهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، شیخی زاده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)  و نماینده بهزیستی وراه و شهرسازی، دومین جلسه بررسی وضعیت پیشرفت ساخت 2000 واحد مسکن محرومین ، روز پنج شنبه مورخ 99/8/29 برگزار شد.

ابتدا مصوبات جلسه گذشته قرائت و بررسی شد

سپس مهندس قادری گزارشی از آمار و اقدامات صورت گرفته در هفته گذشته ارائه نمود .

در ادامه نصراللهی زاده گفت : خوشبختانه هماهنگی ، همکاری و جدیت خوبی مابین بنیاد مسکن ، کمیته امداد ، بهزیستی و راه و شهرسازی در جهت ساخت سرپناه برای محرومین ، وجود داردکه این کار در نزد خدای متعال دارای پاداش و اجر زیادی می باشد.

وی افزود: هرکجا مشکلی در ادامه کار تامین مسکن برای محرومین پدید آید شخصا پیگیری نموده و در جهت رفع مشکل ، تلاش خواهم نمود.

در پایان مقرر شد این جلسه دو هفته دیگر در همین سالن تشکیل شود.