بدنه اخبار

تقدیر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران و دکتر ابراهیمی مدیر اداره بهزیستی این شهرستان با اهداء لوح تقدیر از حمید روحانی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کامیاران ، تشکر و  قدر دانی نمودند.

گفتنی است این تقدیر به جهت همکاری مطلوب مهندس روحانی در جهت مناسب سازی و اجرای مصوبات کمیته حمایت از معلولین این شهرستان انجام گرفته است .