بدنه اخبار

دیدار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

روزیکشنبه مورخ 99/12/10 مهندس خاکی پور مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 امام (ره)  ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، رییس بهزیستی شهرستان سنندج و اعضای خیرین مسکن ساز استان کردستان با خانواده دارای دو عضو معلول دیدار کردند.

در این دیدار مهندس خاکی پور خطاب به خانواده محترم دارای دوفرزند معلول گفت: شما ولی نعمتان ما و از گرامی ترین مخلوقات خداوندهستید

وی افزود:خدمتگزاری به شما عزیزان وظیفه ماست و ما به دعای خیر شما نیازمندیم

سپس مهندس قادری گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان همیشه آماده خدمتگزاری به خانواده های محروم و دارای عضو معلول می باشد

قادری خاطرنشان کرد: تاکنون 36 واحد مسکن برای خانواده های دارای دوعضو معلول ساخته ایم و 280 واحد دیگر در دست اقدام است

در ادامه اعضای حاضر با حضور در روستای دوشان از 50 واحدی مسکن محرومین بازدید نمودند