بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان همراه با مهندس آور معاون بازسازی و مسکن روستایی این بنیاد و خاوریان معاون پشتیبانی با یوسفی مدیریت شعب بانک سپه و زمانی مدیریت شعب بانک ملت ، روز شنبه مورخ 1400/2/11 دیدار کردند .

ابتدا مهندس قادری گفت : این جلسه به منظور تعامل و همکاری هرچه بیشتر در راستای تسهیل و روان سازی پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی انجام گرفته است.

وی افزود : باید تلاش کنیم مشکلات و موانع پیش رو برداشته شود تا روستاییان عزیز بتوانند از این تسهیلات بهره مند شده و صاحب خانه های مقاوم بشوند .

در ادامه سید محمد یوسفی با تقدیر از خدمات و فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در روستاها گفت : از جمله منابعی که تسهیلات در آن در جهت خیر ، هزینه می شود مسکن روستایی است و ما نیز از این کار خرسندیم.

در دیدار با زمانی مدیریت شعب بانک ملت نیز ایشان گفت : بنیاد مسکن خدمات شایانی در روستاها انجام داده و زحمات و تلاشهای بنیاد برکسی پوشیده نیست .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آماده هرگونه تعامل و همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان هستیم .