بدنه اخبار

استخدام

به اطلاع می رساند: تاریخ و محل برگزاری آزمون ، ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 در محل بلوار پاسداران پایینتر از سه راه شالمان ابتدای بلوار انتظام - سازمان مدیریت و برنامه ریزی سالن آمفی تاتر
 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری مورخ 97/9/5میباشد مضافا مواد آزمون به شرح ذیل است :
1- حقوق مدنی 2- حقوق تجارت 3- آیین دادرسی مدنی و کیفری 4- حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5- شرایط عمومی پیمان