بدنه اخبار

راهپیمایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

 مهندس قادری مدیرکل، حاج آقا فرهادی قائم مقام دفتر نمایندگی ولی فقیه و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان روز جمعه مورخ 98/3/10 همگام با مردم سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند.