بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، باحضورمهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهندس دهقانی مدیرکل مسکن شهری وحساب  100 ، مهندس سجادی مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن شهری  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، فیضی پور ، معاون مسکن شهری بنیاد کردستان و خاوریان معاون پشتیبانی، جلسه ای در محل سالن جلسات  بنیادمسکن کردستان  روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 برگزار گردید.

ابتدا مهندس قادری درباره پروژه های در دست اقدام و پروژه های تکمیل شده این بنیاد توضیحاتی ارائه نمود

وی در ادامه درباره پتانسیلهای موجود دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان برای انجام کار و تعریف پروژه های متنوع مواردی بیان نمودکه از آن جمله  200 واحدی آبیدر -45 واحدی ولایت 2 سقز مرکز تجاری خدماتی بانه زمین انبار ماشین آلات بنیاد استان زمین شعبه سنندج مجتمع تجاری خیابان فردوسی زمین مسکونی شهرک بعثت سنندج زمین شهرک زاگرس زمین روستای سرخه دزج زمین روستای آساوله می باشد

سپس مهندس حق شناس گفت: امکانات و زمینهای خوبی دراختیار بنیاد مسکن  استان کردستان می باشد

وی افزود: باید با تلاش و پشتکار از این پتانسیل خوب به نحو احسن استفاده شود

حق شناس خاطر نشان کرد: پروژه 200 واحدی آبیدر سنندج برای شروع مناسب است و می تواند رشد نقدینگی خوبی داشته باشد