بدنه اخبار

تقدیر نامه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

سید خلیل منبتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، با اهداء لوح تقدیری از امیر قمری مسئول ستاد معین استان کردستان در شهر زاهدان ، قدر دانی نمود.

شایان ذکراست این تقدیر به پاس همکاری صادقانه وکوشش خالصانه مهندس قمری و همکاران ایشان در این ستاد در راستای ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر زاهدان انجام گرفته است .