بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

با حضور دکتر نصرالهی زاده ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان ، دکتر اقبال فرماندار مریوان ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان  ، سرکارخانم دکتر حسینی کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همراهان ایشان دکتر محسن زاده و دکتر حیدریان ، مهندس کریمی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و جلال کریمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان روز دو شنبه مورخ 99/3/26 در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جلسه ای برگزار گردید .

این جلسه به منظور تعامل و همکاری در راستای انجام طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش خاوومیرآباد از توابع شهرستان مریوان انجام گرفت.

ابتدا مهندس قادری گفت : این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است و از جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و اشتغالزایی برای روستاها دارای ارزش فراوانی می باشد.

وی افزود : متاسفانه روستاها دارای متولی مشخصی نیستند و عمران و توسعه روستاها همیشه مغفول مانده و دارای کم و کاستیهایی بوده است .

قادری اظهار داشت : متاسفانه جمعیت روستایی استان رو به کاهش است و عمده دلایل آن عدم اشتغال و بهره وری اقتصادی در روستاها می باشد.

سپس سرکارخانم دکتر حسینی گفت : طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی طرحی است یکپارچه که از جهات مختلف ازجمله اقتصادی ، محیطی ، کاربری و اشتغالزایی قابل اهمیت است که منجر به مهاجرت معکوس روستاییان و ماندگاری در روستا می شود.

وی خاطرنشان کرد: خاوومیرآباد مریوان ، پنجمین پایلوت ما در سطح کشور برای انجام طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی  است که امیدواریم به نحو احسن انجام شود.

وی اظهار داشت : بعضی از فعالیتهایی که ارگانهای مختلف در روستاها انجام داده اند بدون مطالعه بوده و  کاستیهایی از قبیل بررسی روستاها بصورت نقطه ای و تک بعدی نگری وجود داشته است که باید این بررسیها درقالب یک طرح منسجم و دارای چهارچوب مشخص انجام پذیرد.

خانم حسینی افزود: بنیاد مسکن در این باره نقش ارتباطی میان سازمانها را ایفا می کند و باید تلاش کنیم میزان تاثیر گذاری و نقش آفرینی مردم روستا را افزایش دهیم.

وی افزود : هدف اصلی از اجرای این طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و اشتغالزایی مبنی بر اصول برنامه ریزی توسعه پایدار است که خروجی های آن عبارتند از : تدوین طرح های محرک یا اثر بخش ، تدقیق طرح های محرک با اولویت بالا ، ارائه کسب و کارهای خرد ، ارائه پیشنهادات زیرساختی خدماتی ( دستگاه محور)

در ادامه دکتر حیدریان مشاور عالی تسهیلگری منظومه های روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی هم از لحاظ ابعاد مردمی و هم از لحاظ سیاستهای دستگاهی مورد اهمیت است.

حیدریان بیان داشت: از جمله ویژگیهای منظومه های روستایی می توان به آورده مردم محلی و تعامل با آنان ، و تعامل با دیگر سازمانهای خدمات رسان در جهت تسهیل انجام این خدمات اشاره نمود.

در ادامه دکتر نصرالهی زاده ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بخاطر انجام طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی تشکر نمود.

وی افزود: باید توجه داشت که هزینه های توسعه در استان کردستان در مقایسه با سایر استانها بسیار بالاست و متاسفانه خروجی کارها با میزان هزینه ها مطابقت نمی کند و باید در اجرای طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در این استان این مهم را مد نظر قرار بدهیم ، به همین دلیل باید برنامه ریزی ها انعطاف پذیر بوده ، قدرت پایش بالایی داشته و هدف اصلی ما در برنامه ریزی ها آگاه کردن و توانمند سازی مردم باشد.