بدنه اخبار

سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

روز یکشنبه مورخ 99/3/25    مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در استانداری جهت پاسخگویی به سوالات مردم استان از طریق سامانه سامد و شماره تلفن 111 حضور یافتند.

گفتنی است این حضور به منظور ایجاد ارتباط و گفتگوی مستقیم مردم با ایشان انجام گرفت.