بدنه اخبار

میز خدمت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

روز جمعه مورخ 98/9/1میز خدمت  جهادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در مسجد جامع سنندج مستقرگردید.

شایان ذکر است به مناسبت هفته مبارک بسیج ، مهندس قادری مدیر کل و رسولی مدیر بنیاد مسکن شعبه سنندج جهت پاسخگویی به مردم شریف استان کردستان ، با برپایی میز خدمت ، در مسجد جامع سنندج حاضر شدند