بدنه اخبار

لوح تقدیر

به گزرش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از طرف مهندس بهمن مرادنیا استاندار کردستان و دکتر رضاعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد تقدیر قرار گرفت.

شایان ذکراست این تقدیر به پاس همت و تلاش ارزشمند صادقانه ایشان در راستای دستیابی به اهداف متعالی نظام سلامت در استان کردستان در مراسم (دومین مجمع استانی سلامت) انجام گرفت.