بدنه اخبار

دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، با حضور معاونین ، مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ،  دوره آموزشی گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری برگزار گردید.

دوره مذکور ، طی روز های چهار شنبه وپنج شنبه ، هفتم  و هشتم اردیبهشت ماه  در محل سالن شهید حیدری این اداره با حضور 25 نفر از کارکنان  وبا هدف آشنایی هرچه بیشتر با نحوه گزارش نویسی و متدهای نگارش نامه های اداری باتوجه به شیوه های تخصصی و مسائل روز، برگزار شد.

گفتنی است : مدرس این دوره آموزشی ، دکتر احمد پارسا ، استاد تمام دانشگاه ادبیات دانشگاه کردستان بودند.