جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

با حضور دکتر هه وال ئه بو به کر استاندار سلیمانیه عراق ، مهندس مرادنیا استاندار کردستان ، معاونین استاندار ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی ، رییس نظام فنی مهندسی ساختمان ، رییس نظام مهندسی کشاورزی ، رییس انجمن کارفرمایان استان کردستان ، شرکتها وفعالان اقتصادی استان کردستان ، جلسه ای در محل استانداری روز شنبه مورخ 98/4/15 برگزار گردید.

این جلسه به منظور ارائه گزارش توانمندیهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی به اقلیم کردستان و برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گزارشی از اهم توانمندیها و فعالیتهای بنیاد مسکن کردستان در حوزه های عمران روستایی ، بازسازی ، ماشین آلات و... ارائه نمود.

قادری افزود : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان آماده هرگونه همکاری در جهت انجام فعالیتهای عمرانی در اقلیم کردستان می باشد

سپس مهندس مرادنیا استاندار کردستان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از نیروهای کارامد و متخصصی در حوزه عمرانی برخوردار می باشد

وی افزود: بنیاد مسکن دارای کارنامه درخشانی در استان کردستان می باشد که اهم آن عمران وآبادانی در روستاها و انجام طرح های هادی روستایی می باشد

مرادنیا خاطرنشان کرد: ماشین آلات بنیاد مسکن نیز بسیار مجهز و به روز می باشند که این امر به نوبه خود در جهت پیشبرد و تسهیل کارها بسیار مفید می باشد

درادامه استاندار سلیمانیه گفت: استان کردستان دارای جنبه های زیادی برای همکاری با اقلیم کردستان می باشد، خصوصا ما در بحث عمرانی نیازمند تجربه و پتانسیل خوب بنیاد مسکن می باشیم

وی گفت : ما سعی میکنیم با انجام تفاهم نامه ای از همه ظرفیتهای این استان به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

در ادامه ، سایر شرکتها و فعالان اقتصادی هریک به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند