اطلاعات دوره هاي آموزشي مرتبط با مديريت بحران، بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان كردستان (معاونت بازسازي و مسكن روستايي)

 

رديف

 

 

عنوان دوره آموزشي

 

سرفصل هاي دوره

 

هدف دوره

 

مدت دوره

(ساعت)

 

شركت كنندگان

گروه هدف

مديران ارشد

مديران مياني

كارشناسان

 

 

 

1

 

مروري بر تجربيات بازسازي هاي اخير در ايران

 

پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و باز تواني

 

باز آموزي و آمادگي جهت مقابله با زلزله

سنندج

8

توسط آقاي مهندس جودي

(10/2/93)

رضا قادري

 

 

*

 

 

افشين آور

 

 

*

 

مديران شعب

 

 

*(10نفر)

 

كارشناسان شعب و استان

 

 

*(14نفر)

 

 

 

2

 

بازآموزي مبحث8 مقررات ملي ساختمان

 

سرفصلهاي مبحث 8 مقررات ملي ساختمان

 

ارتقاء كيفيت ساخت واحدهاي احداثي روستايي

سنندج

6

آقاي مهندس كلانتري و همكاران

(29/2/93)

 

رضاقادري

*

 

 

افشين آور

 

*

 

كارشناسان شعب و استان

 

 

*(14نفر)

ناظرين نظام فني روستايي

 

 

*(140نفر)

 

 

 

3

 

توسعه پايدار كالبدي، فضايي، روستايي

 

مرتبط با نوسازي و بهسازي مسكن روستايي

 

كمك به تحقق اهداف برنامه هاي توسعه كشوري

 

16

اردبيل

2روزه

(2و3/4/93)

رضا قادري

 

*

 

 

افشين آور

 

*

 

خالد امامقلي

 

*

 

 

 

 

4

 

بومي سازي مسكن روستايي با مصالح خشتي

 

مرتبط با نوسازي و بهسازي مسكن روستايي

 

ارتقاء ساخت و ساز با مصالح بومي روستايي

 

 

8

سمنان

(6/6/93)

 

 

افشين آور