سامان سجادی

عنوان پست سازمانی: مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران سازه

سابقه خدمت : 1385/12/01

سوابق کاری : رئیس گروه عملیات و اجرا ، مدیر پروژه پروژه های مسکن شهری ، مدیر پروژه مطالعات ریز پهنه بندی شهرستان های استان ، ناظر عالی استان در پروژه های مسکن شهری ، ناظر عالی استان در طرح ویژه مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی

اهداف بنیاد مسکن:
بنیاد مسکن نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله العالی به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است.
اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌طبق اساسنامه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌
-   
 مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف.
 -    تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای ذیربط در روستاها و شهرها.
-   
 تهیه زمین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده سازی آنها.
 -    کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تهیه، تولید و توزیع.
 -    تهیه طرح‌های‌هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.
-   
 تهیه و ارایه طرحهای لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط.
 -     مطالعه و برنامه ریزی و اجرای مصوبه دولت مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسکونی روستایی طی دو برنامه پنج ساله توسعه کشور(ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی

 


 

اهم فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره

کلیه آمار ارائه شده سامانه ای و از ابتدای شروع طرح تا پایان اسفند ماه 1400 می باشد

آمار کلی  و اجرای طرح هادی شهرستان دیواندره

 

جمعیت شهرستان

جمعیت روستایی

تعداد خانوار روستایی

تعداد واحد مسکونی روستایی

تعداد روستای شهرستان

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار

تعداد روستاهای مطالعه شده

تعداد روستاهای اجرای طرح هادی

تعداد روستاهای اجرای طرح هادی از محل سفر مقام معظم رهبری

80040

43942

11223

10079

173

139

117

61

10

 

 

سند دار کردن اماکن روستایی

 

شهرستان دیواندره

تعداد روستاهای دارای نقشه ماده 133

تعداد اسناد صادره روستایی

تعداد اسناد صادره شهری

127

9447

1101

جمع

127

10548

روستاهای اوقافی

گاوآهن تو،برده سفید،قوچاق،کانی شیرین،گل قباغ

 

 

اراضی روستایی

 

تملکی

صلح معاوض

تعداد روستا

تعداد زمین

متراژ ( متر مربع )

تعداد روستا

تعداد زمین

متراژ ( متر مربع )

14

20

654279

4

12

94938

کل اراضی تملکی به مترمربع 749217

 

 

واگذاری زمین روستایی

 

کل قطعات تفکیکی

تعداد زمین واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط

725

505

 

 

احداث مسکن در قالب مسکن مهر

 

انفرادی

تعاونی

عقد قرارداد

احداثی

عقد قرارداد

احداثی

1379

1379

776

776

 

احداث مسکن از محل حساب 100 حضرت امام و سفر مقام معظم رهبری

 

حساب 100 حضرت امام

سفر مقام معظم رهبری

شهری احداثی

روستایی احداثی

شهری احداثی

روستایی احداثی

0

20

66

0

 

 

اقدام ملی و نهضت ملی مسکن

 

ردیف

عنوان

متقاضیان درخواستی

تخصیص یافته

خودمالک

گروه ساخت

عقد قرارداد با بنیاد

قرارداد با بانک

زمین واگذار شده

پروانه صادره

پی کنی

فونداسیون

1

اقدام ملی

365

197

2

195

197

83

195

89

98

83

2

نهضت ملی

در دست بررسی سامانه ای

 

 

مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت

 

ردیف

عنوان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

تعداد واحد احداثی

1

طرح ویژه مسکن روستایی+بازسازی

4662

4210

4027

 

 

مقاوم سازی شهری شهر دیواندره

 

ردیف

تعداد واحد مقاوم سازی شهری

از محل طرح ویژه

تعداد واحد مقاوم سازی شهری

از محل بازسازی

جمع

1

326

4

330

 

 

تفاهم نامه اقشار محروم و کم درآمد جامعه

 

ردیف

جامعه هدف

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

تعداد واحد احداثی

1

محرومین روستایی

272

272

272

272

 

 

بازسازی حوادث غیر مترقبه

 

ردیف

بازسازی

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

تعداد سیمان تحویلی

( پاکت )

1

زلزله 96

25

25

25

4000

2

سیل 98

122

122

122

19200

3

زلزله 1400

101

96

96

5072

جمع

3

248

243

243

28272

 

 

تفاهم نامه های مددجویان طرح پوشش نهادهای حمایتی

 

ردیف

نهاد مرتبط

عنوان طرح

سهمیه

معرفی به بانک

عقدقرارداد

تعداد واحد احداثی

1

بهزیستی

دومعلول

18

18

18

18

2

کمیته امداد

ایتام

1

1

1

1

جمع

2

19

19

19

19

 

 

تعمیرات مسکن روستایی

 

ردیف

تعمیرات

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

1

مسکن روستایی

188

183

155

2

زلزله 1400

11

11

11

جمع

2

199

194

166