بدنه اخبار

جلسه

بررسی روند طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی خاومیراباد

روز چهارشنبه مورخه 14010124 جلسه بررسی روند طرح پیشرفت و آبادانی منظومه های روستایی با حضور آقایان مهندس عاشری، دکتر محسن زاده، دکتر نوری نشاط، مهندس کریمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، مهندس امینی، و تسهیلگران برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط مدیر بنیادشهرستان مهندس کریمی، نسبت به بررسی پروژه های بخش اقتصادی و زیرساختی منظومه خاومیرآباد از جمله تعداد و میزان پیشرفت پروژه ها، موانع و مشکلات و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. که تسهیلگران اصلی ترین موانع و مشکلات را به قرار ذیل مطرح و خواستار رفع آنها از طرف دفتر مرکزی شدند.

1 عدم وجود تسهیلات و عقد تفاهم نامه با بانک های عامل خصوصا برای طرح های پیشران که نیازمند سرمایه فراوانی می باشند.

2 عدم وجود اعتبارات برای پروژه های اعتمادزا

3 عدم در نظر گرفتن بودجه عمرانی مازاد بر بودجه سالانه برای استان های داری طرح آبادانی و پیشرفت جهت پروژه‌های مربوط به بنیادمسکن برای شهرستان های داری طرح منظومه از جمله طرح هادی، ساماندهی رودخانه و ...