بدنه اخبار

جلسه
با حضور مهندس قادری مدیرکل ، حجت الاسلام فرهادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و دیگر اعضا ، دومین جلسه شورای فرهنگی و شورای اقامه نماز
، شورای امربه معروف و نهی از منکر ، شورای حجاب و عفاف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، روز  سه شنبه مورخ 1401/2/20 در محل سالن جلسات،
 
تشکیل گردید.
ابتدا مهندس قادری درباره برکات نماز اول وقت سخنانی بیان نمود.
در ادامه حجت الاسلام فرهادی درباره لزوم تبیین و تشریح اهمیت و جایگاه نماز جماعت سخنانی بیان نمود.
وی افزود: شرایطی فراهم شود تا همکاران بتوانند در خلال ساعات کاری نماز واجب را به طور جماعت آنهم در اول وقت بخوانند. و باید مقدماتش را به
گونه ای فراهم کنیم که نماز همکاران به جماعت و در اول وقت بهانه ای برای به تاخیر انداختن کار ارباب رجوع
 
نشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
درادامه پس از بحث و تبادل نظر مواردی  به تصویب رسید.