بدنه اخبار

دیدار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان کردستان

مهندس رسولی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، حجت الاسلام فرهادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ، معاونین این بنیاد و مدیر بنیاد مسکن بیجار روز چهارشنبه مورخ 1401/4/01 باحضور در محل دفتر فرماندار بیجار با وی دیدار نمودند.

مهندس رسولی در این دیدار درباره  فعالیتها و خدمات بنیاد مسکن سخنانی بیان نمود

سپس قاسمی فرماندار بیجار ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس رسولی ، گفت :ما آماده همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در جهت کمک به محرومین در روستاها هستیم.

پس از دیدار با فرماندار ، از سایت نهضت ملی مسکن بیجار ، بازدید نمودند.

سپس با حضور در جمع کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیجار ، نشستی صمیمی و چهره به چهره با کارکنان  برگزار نمودند.