بدنه اخبار

بازدید


 
  

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

روز پنجشنبه مورخ 1401/5/6 مهندس سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه مهندس رسولی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و مهندس فیضی پور معاون مسکن شهری این بنیاد

از پروژه های 200 واحدی تافگه (نهضت ملی مسکن سنندج) ، سایت شصت هکتاری و دارالقرآن بین المللی سنندج بازدید نمودند

در جریان این بازدید ، مهندس سهرابی از پیشرفت پروژه ها ی مذکور در سنندج ابراز رضایت نمودند

در ادامه با حضور در سالن جلسات بنیاد استان ، جلسه ای در خصوص  برنامه و سیاست های اتی حوزه مسکن شهری

با حضور مهندس سهرابی  ، مهندس رسولی ، مهندس فیضی پور وهمکاران حوزه مسکن شهری برگزار گردید