بدنه اخبار

دیدار

به گزارش روابط عمومی

مهندس رسولی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و مهندس آور معاون بازسازی و مسکن روستایی این بنیاد روز یکشنبه مورخ 1401/5/9 باحضور در جمع کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان و سروآباد  با آنان دیدار نموده و درباره مشکلات کاری و فعالیتهای انجام شده در دو شعبه ، بحث و تبادل نظر شد

مهندس رسولی در این دیدار ، از نزدیک با کارکنان این دوشعبه صحبت نموده و  درباره خدمات و فعالیتهای آنان سخن گفت.