بدنه اخبار

افتتاحیه

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

به مناسبت هفته دولت روز یکشنبه مورخ 1400/6/7 در مراسمی با حضور نظری فرماندار شهرستان سنندج ، راست خدیو بخشدار کلاترزان ،مدیران ادارات دولتی سطح شهر ، شورا و دهیار بخش کلاترزان و مردم محلی ، بهره برداری از آسفالت روستای نگل از توابع شهرستان سنندج انجام گرفت.

 ابتدامهندس رسولی مدیر بنیاد مسکن شهرستان سنندج با تبریک به مناسبت هفته دولت و یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت :کارهای انجام شده در این روستا شامل :5500 متر مربع زیر سازی و آسفالت جمعا با اعتبار 750 میلیون تومان می باشد.

رسولی همچنین از حمایتهای فرماندار سنندج قدر دانی کرد.

سپس فرماندارسنندج با تبریک به مناسبت هفته دولت گفت : از بنیاد مسکن به خاطر توسعه و عمران و آبادانی و خدمات بی شائبه در روستاها تشکر میکنم .