بدنه اخبار

بازدید و دیدار

بازدید از کارگاه خیاطی روستای سعدآباد از توابع شهرستان مریوان

 به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان روز جمعه مورخ 1400/7/30 فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون امور زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و تیم همراه، شیوا قاسمی پور نماینده مجلس شورای اسلامی مریوان، دکتر اقبال فرماندار مریوان، دکترمقصودی بخشدار خاوومیرآباد، خانم آژیر مسئول امور بانوان استانداری کردستان و خانم نادری مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مریوان ، کریمی مدیر شعبه بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان و تیم تسهیلگری از کارگاه خیاطی روستای سعدآباد بازدید به عمل آوردند.

ابتدا دکترشیواقاسمی پورنماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد ضمن تشکر و قدر دانی از بنیاد مسکن ، با توجه به بازدیدهای قبلی ازکارگاهها وپروژه های طرح توسعه بخش خاومیرآباد گفت : این طرح ،طرحی بسیارعالی درزمینه های اشتغال زایی زنان ومردان روستا، جلوگیری ازمهاجرت روستاییان، رونق اشتغال وگردشگری روستایی ونقش به سزایی داشته واظهارامیدواری کردکه این طرح درسایر شهرستانهای استان نیزعملیاتی گردد.

سپس مهندس کریمی مدیر شعبه بنیاد انقلاب اسلامی شهرستان ضمن تشریح طرح توسعه پایدار به اهمیت و اهداف آن پرداخت و به چالش ها و مشکلات اشتغال زایی در کشور خصوصا برای زنان روستایی اشاره نمود. همچنین با اشتغال زایی فراهم شده برای زنان روستایی در طرح توسعه پایدار منظومه روستایی خاوومیراباد مریوان از جمله کارگاه خیاطی روستاهای سعدآباد وانجیران و کارگاه حصیربافی روستای ینگیجه از عملکرد مطلوب این طرح جهت اشتغال زایی زنان روستایی دفاع نمود و خواستار حمایت همه جانبه فراکسیون از طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در سطح ملی و تعیین اعتبارات ملی برای اجرای آن گردید.

سپس خانم معصومه مازوجی نماینده کارگاه خیاطی به چگونگی شناسایی پتانسیل روستا جهت برگزاری دوره آموزشی و راه اندازی کارگاه خیاطی از طرف تسهیلگران بنیاد مسکن پرداخت و مسائل و مشکلات کارگاه راه مطرح و خواستار حمایت جهت احداث ساختمان کارگاه و فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز آن شد.

 در ادامه بخشدار خاوومیرآباد ضمن تایید مطالب فوق الذکر حمایت خود را از طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بیان نموده و اعلام کرد : در صورت حمایت مادی جهت احداث ساختمان کارگاه، بخشداری برای حمایت از تولید و اشتغال زایی زنان روستایی به کارگاه روستای سعدآباد زمین اهداء خواهد نمود.