بدنه اخبار

جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان همراه با مهندس آور معاون بازسازی و مسکن روستایی و خاوریان معاون ‌پشتیبانی این بنیاد با میروندی مدیریت امور شعب بانک تجارت استان کردستان روز سه شنبه مورخ 1400/8/18دیدار نمودند

ابتدا مهندس قادری گفت : این جلسه به منظور تعامل و همکاری هرچه بیشتر در راستای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و تسهیلات بازسازی انجام گرفته است.

وی افزود : باید تلاش کنیم که متقاضیان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شده و صاحب خانه های مقاوم بشوند .

در ادامه ، میروندی ضمن تقدیر از خدمات و فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گفت : تسهیلات مسکن روستایی از جمله اثربخش ترین تسهیلات می باشد و نتیجه آن طی این چند سال در سطح استان قابل روئیت است.

 وی افزود :بنیاد مسکن خدمات شایانی در روستاها انجام داده و زحمات و تلاشهای شما برکسی پوشیده نیست .