بدنه اخبار

برگزاری جلسه

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

با حضور مقیاسی مدیرکل دیوان محاسبات ، مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، اسد بختی سرپرست جدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات ، معاونین بازسازی و مسکن روستایی ، مسکن شهری ، پشتیبانی ، عمران روستایی و ذیحساب این بنیاد روز ، یکشنبه مورخ 1400/8/23 جلسه ای در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان برگزار گردید.

ابتدا مهندس قادری پس از تبریک به مدیر کل جدید دیوان محاسبات و سرپرست جدید هیات حسابرسی این اداره ، گزارشی از فعالیتها و خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ارائه نمود.

در ادامه مقیاسی ضمن قدر دانی از فعالیتهای خوب بنیاد مسکن در روستاها گفت : بنیاد مسکن توان اجرایی بالایی داشته و فعالیتهای چشمگیری در روستاها انجام داده است .

وی افزود: ما قصد داریم در پروژه های عمرانی خود در حوزه مسکن شهری با بنیاد مسکن همکاری نموده و از تجربه و توان اجرایی شما بهره بگیریم.

درپایان مقرر شد از برخی پروژه های این بنیاد بازدید بعمل آید.