بدنه اخبار

جلسه
 
 
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
 
مهندس قادری مدیرکل این بنیاد و مهندس فیضی پور معاون مسکن شهری در جلسه شورای مسکن استان شرکت نمودند.
  این جلسه با حضور استاندار و سایر اعضای شورای مسکن در محل استانداری سنندج روز پنجشنبه مورخ 1400/9/25 به منظور برنامه ریزی جهت تحقق شعار دولت محترم مبنی براحداث یک میلیون واحد مسکن در سال در طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
 
  مهندس قادری ضمن تشریح اهداف این بنیاد در تحقق برنامه و تعهدات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در قانون جهش تولید مسکن گفت : سهمیه 4ساله مسکن روستایی در استان کردستان 16 هزار واحد بوده و از محل تسهیلات بانکی کم بهره و بصورت خود مالک در کلیه روستاهای استان به اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: بنیاد مسکن کردستان کارگزار اداره راه و شهرسازی در شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت می باشدکه عملیات اجرایی در شهرهای قروه ، دهگلان ، دیواندره ، بیجار و کامیاران شروع شده است. 
 
در ادامه دکتر زارعی کوشا استاندار کردستان ضمن تقدیر از کلیه دستگاههای ذیربط در قانون جهش تولید مسکن ،  بر ادامه عملیات و رفع موانع پیش رو تاکید نمودند.