بدنه اخبار

بازدید
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
 
مهندس قادری مدیرکل ، حجت الاسلام فرهادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه به همراه مهندس آور معاون بازسازی و مسکن روستایی ، مهندس قمری مدیر حساب 100 این اداره و مهندس رسولی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج ، روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 از محل حادثه آتش سوزی تانکر حامل مواد اشتعالزا در شهر حسین آباد سنندج بازدیدکردند