دیدار

به گزارش روابط عمومی

 

مهندس رسولی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و مهندس آور معاون بازسازی و مسکن روستایی این بنیاد  روز یکشنبه مورخ 1401/5/9 باحضور در محل دفتر دکتر اسماعیل احمدی فرماندار  مریوان با وی دیدار نمودند.

 

مهندس رسولی در این دیدار درباره  فعالیتها و خدمات بنیاد مسکن سخنانی بیان نمود.

 

وی افزود : همواره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان نقش مؤثر و بسزایی در راستای ساخت مسکن برای محرومین  ایفا نموده است و بر این اساس با برنامه ریزیهای مناسب اقدامات خوبی انجام شده است

 

 دکتر احمدی فرماندار مریوان نیز بیان کرد : بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقلابی است که نقش  بسیار مهم و  بسزایی در راستای خدمت به محرومین برعهده دارد  و  پشتوانه خوبی برای دولت می باشد

 

وی خاطر نشان کرد: فعالیتهای چشمگیر بنیاد مسکن در جای جای استان بویژه در عمران و آبادانی روستاها قابل توجه بوده  که نتیجه آن که رضایتمندی روستائیان می باشد